Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

My name is Nick Rossidis and my Callsing is SW4LRJ/2

I live for the moment in Thessaloniki that’s why you will see or hear my call with /2 on the end.

I’m licensed since July 2006 and since that time I operate all modes on 2 meters.

I worked also as SX2MT, SX7W, SX2CM and as SX24TSL.

For the qsl please direct.or via Bureau

If Direct you must send ONLY your QSL card and S.A.E. nothing else

PSE. [NOT G.Stamp or IRC.]

Hope to cu on the air

Best 73’s

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

PLEASE LEAVE COMMENT AND IF YOU HAVE A PHOTO OF YOU IN MY BLOG! THX 73!

Κυριακή, 31 Μαΐου 2009

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008